Maxim Lambers            

About    Selected works | Kimberley & Lolita | A Heap of Broken Images, Where the Sun Beats | Only Through Time Time Is Conquered | Recurring Points of View   Contact    Education

    2016 - 2020        AKV|St.Joost | Bachelor film, photography and the digital | The Netherlands
    2019                     KASK & Conservatorium / School of Arts | Minor film | Belgium


    Statement


    Maxim Lambers (1997, b. NL) thinks of photography and cinematography as an act and not merely a gaze. They are reactions using the entire body and not just the eye.
    He tends to work from the concepts of ‘arenas’; places where conventions are prevalent and approaches these arenas in a playful way to dislodge them from their conventional context.
    In this he attempts to depict the structure of experience and the situatedness of the human subject in society and history. 
   
    -

    Maxim Lambers (1997, NL) beschouwt fotografie en cinematografie als een act en niet alleen maar een blik. Het zijn reacties waarbij het hele lichaam wordt gebruikt en niet alleen het oog.
    Hij heeft de neiging om te werken vanuit 'arena's'; plaatsen waar conventies heersen. Deze arena's benadert hij op een speelse manier om ze uit hun conventionele context los te trekken.
    Hierin tracht hij de structuur van de gesitueerde ervaring van het menselijk subject in de werkelijkheid, de samenleving en de geschiedenis weer te geven.