Maxim Lambers            

About    Selected works | De Lucht Boven de Nieuwe Tuin in OktoberAssemblage # | Only Through Time Time Is Conquered | Recurring Points of View   Contact    De Lucht Boven de Nieuwe Tuin in Oktober

   
    As part of the radical refurbishment of ‘De Nieuwe Tuin’ (The New Garden), Het Nieuwe Instituut has invited a number of artists to respond to the ecological restoration of the garden and the relationship between the green, residents and visitors.
    Maxim lambers made a series of photographs of the sky above De Nieuwe Tuin in October.

    One day Lambers spoke to the gardener of said garden about the duality between a ‘beautiful’ garden and an ecologically responsible garden.
    At first glance - in the conventional sense of the word - De Nieuwe Tuin might not seem beautiful, but why does a garden have to be ‘beautiful’?
    Is a garden supposed to be beautiful in relation to the people who will be in it or does De NIeuwe Tuin owe us nothing?
    After all, it was created to be a suitible habitat for the flora and fauna of Rotterdam.
    Life and death are present in equal measure.
    As a metaphor for this ‘invisible beauty’ Lambers photographed the sky above the garden throughout October, which continuously takes on new shapes regardles of what we humans think of it.

    This work will be shown indefinetely in The New Garden in the form of a QR code which brings you to the following webpage: click here for webpage

   -

    Het Nieuwe Instituut nodigt naar aanleiding van de ingrijpende herinrichting van De Nieuwe Tuin een aantal kunstenaars uit om te reageren op het ecologische herstel van de tuin en de relatie tussen het groen, de bewoners en de bezoekers.
    Maxim Lambers heeft in oktober een serie gemaakt over de lucht boven De Nieuwe Tuin. ⁠

    Op een dag sprak Maxim Lambers met de tuinman van De Nieuwe Tuin over de dualiteit tussen een ‘mooie’ tuin en een ecologisch verantwoorde tuin.
    De Nieuwe Tuin lijkt op het eerste gezicht - in de conventionele zin van het woord - niet mooi, maar waarom moet een tuin ‘mooi’ zijn? Hoort een tuin mooi te zijn in verhouding tot de mensen die zich erin zullen begeven of is De Nieuwe Tuin ons niets verschuldigd?
    Ze is per slot van rekening ontstaan om een geschikt leefgebied te zijn voor de flora en fauna van Rotterdam.
    Leven en dood zijn er in gelijke mate aanwezig.
    Als metafoor voor deze ‘onzichtbare schoonheid’ fotografeerde Maxim Lambers, doorgaans de maand oktober; de lucht boven de Nieuwe Tuin.
    De lucht, die steeds een nieuwe vorm aanneemt ongeacht van wat wij mensen er van vinden.⁠
   
    Dit werk wordt voor onbepaalde tijd in De Nieuwe Tuin getoond in de vorm van een QR-code die je naar de volgende webpagine brengt: klik hier voor webpagina