Maxim Lambers            

About    Selected works | DocumentaryDe Lucht Boven de Nieuwe Tuin in OktoberAssemblage # | Only Through Time Time Is ConqueredRecurring Points of View   Contact 

   Documentary (ongoing)

   

    Dit project is mijn poging om een pure, objectieve fotografische waarheid te creëeren.
    De vraag of een foto een objectief document en daarmee vrij van vooroordelen kan zijn, staat centraal in dit project.
    Wat betekent de poging van een fotograaf om onbevooroordeelde opnames van de wereld te maken?


    -


    This project is my attempt to create a pure objective photographic truth.
    The central question in this project is whether a photo can be an objective document, free from bias.
    What does a photographer’s attempt to capture unbiased images of the world mean?